Home Forum Prawo Katalog Mapa Kontakt On-Line:
 
   
 
           
 
Home Formacje Straż Ochrony Kolei
 
STRAŻ OCHRONY KOLEI
 

Straż Ochrony Kolei funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Art. 60 ust. 1 tej ustawy precyzuje jej zadania:

 - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
 - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.
Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz SOK ma prawo do (art. 60 ust. 2):

 - legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości,

 - ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei,

 - zatrzymywania i kontroli pojazdu samochodowego poruszającego się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu,

 - nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 - przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 

 

 - stosowania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej  w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, miotacza gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego. W ściśle określonych sytuacjach może sięgnąć po broń palną.

Formacja SOK liczy dziś ok, 3,5 tys. funkcjonariuszy. Jednostką organizacyjną SOK jest Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, która jest zakładem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA W skład Komendy SOK wchodzi 8 Komend Regionalnych SOK, które działają w granicach administracyjnych województw. Komendom Regionalnym podlegają Rejony i Rejony Specjalistyczne SOK. W strukturze organizacyjnej Komendy Rejonowej SOK w Poznaniu znajduje się jedyny, funkcjonujący od roku 1945, Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu (woj. wielkopolskie). To dzięki niemu funkcjonariuszy SOK wspiera w patrolach 170 świetnie wyszkolonych czworonogów.

 

Straż Ochrony Kolei posiada również grupy operacyjno-interwencyjne do zadań specjalnych. Funkcjonariusze tych grup szkoleni są przez instruktorów z pododdziałów antyterrorystycznych Policji w zakresie sztuk walki, technik interwencyjnych i strzelania. Niejednokrotnie już udowodnili swoją skuteczność w działaniach przeciwko złodziejom mienia kolejowego oraz pospolitym przestępcom grasującym w pociągach.

 

     
Nabór do SOK
 
Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:
 - posiada obywatelstwo polskie,
 - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 - ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 - cieszy się nienaganną opinią,
 - posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 - nie była karana za przestępstwa umyślne.
 

więcej

 
Chcesz porozmawiać?
 
 

Wejdź na Forum o SOK

 
 
Zobacz także Grupy Operacyjno - Interwencyjne SOK
 
 
Oficjalny serwis SOK www.kgsok.pl
Komendant Główny SOK Józef HAŁYK
    Home

Formacje

Zwierzchnicy

Organizacje

Publikacje

Galerie

Prawo

Kto jest kim

Wiki

Kariera

Forum

Katalog

Mapa

Subdomeny

Kontakt

 
 

 

       
 
 
                 
  popularne   publikacje   forum   dodatki
 
 
 
 
 
  Agencja Wywiadu   Reportaże   Informacje   Mapa
........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
  CBŚ   Felietony   Regulamin   Prawo
........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
  GROM   Wywiady   Zaloguj   Katalog
........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
  Kontrola Skarbowa       Rejestracja   Subdomeny
........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
  Policja           Download
........................................................................... ...........................................................................
  Straż Graniczna            
...........................................................................
  Żandarmeria Wojskowa            
...........................................................................
               
 

P A R T N E R Z Y

 

               
                             

O nas | Formacje | Zwierzchnicy | Organizacje | Publikacje | Galerie | Prawo | Kto jest kim | Wiki | Kariera | Forum | Katalog | Mapa | Kontakt | On-Line:

Copyright © 2000-2009 MILITARNAPOLSKA. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła. Serwis należy do Grupy Sztab.org